• Tag Faits Réels

    Résultats pour la recherche du tag Faits Réels :
  • ...Fiche technique:   Autre titre : Abacus and Sword Pays : Japon Année :  2010 Genre : Drame, Faits Réels Durée :  129 minutes   Casting :   Sakai Masato (Inoshiyama Naoyuki) Nakama Yukie (Inoshiyama Koma) Matsuzaka Keiko (Inoshiyama Tsune) Nishimura Masahiko (Nishihisashi Yosohachi) Kusabue...

    Lire la suite...

  •   Fiche technique :   Pays : Japonais Année :  2013 Genres : Faits Réels, Drame Nombre d'épisode :   72 minutes Casting : Kariya Yuiko (Bou-chan) Yoshida Eisaku (Kunieda Shigeharu) Ando Sakura (Sasayama Yuki) Arai Hirofumi (Miyagi Tarou) Yamamoto Hiroshi...

    Lire la suite...